Bachelor of Science in Natuurlijke Geneeskunde (BSc)

Hoe leer je een mens gezond te worden? Hoe breng je kennis over natuurlijke gezondheid in praktijk, zonder alleen de ziektesymptomen te verzachten.

In onze bacheloropleiding leer je dit alles en nog veel meer. Naast het begrijpen van de fundamentele wetenschap achter de menselijke gezondheid, leer je hoe je het kan overbrengen en mensen echt kunt genezen zonder alleen de symptomen te neutraliseren. Deze vaardigheden zijn essentieel om natuurlijke gezondheid zo breed mogelijk te verspreiden. Ben je klaar om een verschil te maken?

Deze opleiding omvat een zorgvuldig samengestelde en alomvattende benadering van de vele gebieden en onderwerpen in zowel conventionele als natuurlijke geneeskunde. Conventionele anatomie, fysiologie en ziekteprocessen worden gepresenteerd als middel om te begrijpen dat de vele chronische ziekten door ongezonde voeding worden veroorzaakt.

De tekortkomingen van de traditionele voeding en het standaard Amerikaanse dieet worden vergeleken met de voordelen van natuurgeneeskundige voeding.

Studenten leren hoe ze de implementatie gezonde leefstijlveranderingen in voeding voor zichzelf en anderen kunnen vergemakkelijken.

Veel aandacht wordt ook besteed aan natuurlijke geneeskundetherapieën zoals hydrotherapie, massagetherapie en het medicinaal gebruik van kruiden.

Voor elk examen krijgt de student een leerboek in elektronische vorm waarvan de meeste al op deze site staan. U kunt de leerboeken ook in fysieke vorm kopen in een boekwinkel
of via een distributeur.

De inschrijvingen zijn het hele jaar open en onze studies worden volledig online en in het Engels aangeboden en getoetst waarbij de studeerperiode niet is beperkt. De student heeft geen hoorcollege, maar bereidt de examens uitsluitend zelfstandig voor.

Wij danken u voor uw deelname aan onze programma’s.

BENODIGDE VAKKEN

UNG 01 Basisprincipes van gezondheid
UNG 02 Voedingsmiddelen en hun genezende kracht
UNG 03 Inleiding tot de medische taal
UNG 04 Anatomie en fysiologie 1
UNG 05 Anatomie en fysiologie 2
UNG 06 Anatomie en fysiologie 3
UNG 07 Ziekteprocessen en conventionele geneeskunde, deel 1
UNG 08 Ziekteprocessen en conventionele geneeskunde, deel 2
UNG 09 Ziekteprocessen en conventionele geneeskunde, deel 3
UNG 10 Natuurlijke hygiëne 1
UNG 11 Natuurlijke Hygiëne 2
UNG 12 Natuurlijke hygiëne 3
UNG 13 Moderne Geneeskunde
UNG 14 De groene apotheek
UNG 15 Huismiddeltjes
UNG 16 Kanker genezen
UNG 17 Massagetechnieken
UNG 18 Gezond Voedsel
UNG 19 Achtergrond van de valse genezing
UNG 20 Mystieke geneeskunde

UNG 01 Basic Principles of Health
UNG 02 Foods and Their Healing Power
UNG 03 Introduction to Medical Language
UNG 04 Anatomy and Physiology 1
UNG 05 Anatomy and Physiology 2
UNG 06 Anatomy and Physiology 3
UNG 07 Disease Processes and Conventional Medicine 1
UNG 08 Disease Processes and Conventional Medicine 2
UNG 09 Disease Processes and Conventional Medicine 3
UNG 10 Natural Hygiene, Part 1
UNG 11 Natural Hygiene, Part 2
UNG 12 Natural Hygiene, Part 3
UNG 13 Modern Medicine
UNG 14 The Green Pharmacy
UNG 15 Home Remedies
UNG 16 Cure Cancer
UNG 17 Massage Techniques
UNG 18 Healthy Food
UNG 19 Background of the False Healing
UNG 20 Mystical Medicine

Alle studie- en credit-uren die tijdens deze opleiding zijn afgerond, zijn van toepassing op de opleiding
Master of Science in Natuurlijke Geneeskunde (MSc)