Master of Science in Natuurlijke Geneeskunde (MSc)

Studenten die deelnemen aan het UNG Master of Science in Natural Medicine (MSc) -programma moeten al een Bachelor of Science in Natural Medicine van de UNG hebben behaald of een bachelorsdiploma van een andere natuurgeneeskundige school. Daarnaast kunnen ook gelijkwaardige cursussen, relevante ervaring of training voldoende zijn voor toelating tot ons MSc-programma

De UNG-toelatingscommissie zal beslissen of studiepunten overgedragen van een andere school voldoen aan de vereisten van de UNG of dat er aanvullende UNG-bachelor niveau vakken moeten worden gevolgd voordat met de mastervakken kan worden begonnen. Alle vakken worden volledig in het Engels aangeboden en getoetst.

BENODIGDE VAKKEN

UNG 21 Voeding voor vegetariërs
UNG 22 Hersenen verbeteren
UNG 23 De China-studie
UNG 24 Natuurlijke geneeswijzen
UNG 25 Corrigerende Voeding
UNG 26 Natuurlijke geboorte
UNG 27 Gezond kind
UNG 28 Vaccinatie crisis
UNG 29 Detoxificatie
UNG 30 Verbetering van de ogen
UNG 50 Masterscriptie

UNG 21 Nutrition for Vegetarians 
UNG 22 Brain Improvement
UNG 23 The China Study 
UNG 24 Natural Remedies
UNG 25 Corrective Nutrition
UNG 26 Natural Birth
UNG 27 Healthy Child
UNG 28 Vaccination Crisis
UNG 29 Detoxification
UNG 30 Improvement
UNG 50 Masters Thesis

Alle studie- en credit-uren die tijdens deze opleiding zijn afgerond, zijn van toepassing op de opleiding
Doctor of Naturopathy in Natuurlijke Geneeskunde (PhD)